Welkom op

Emotie

Emotie kun je indelen in liefde en angst. De sturing is voornamelijk het brein maar het hart, zowaar of zowel de ziel spreekt mee en heeft in dit nieuwe aquariustijdperk (watertijdperk - water = gevoel en emotie) één van de belangrijkste rollen te vervullen! Het is een dualiteit, een spel voor waar je voor kiest. Een netwerk met allerlei beinvloedbare impulsen en gemengde gevoelens waarin goed en kwaad geschiedt. Wanneer het zuivere hart schijnt kan het in de storm vrede vinden in de eenvoud van het leven. Wanneer je uit de dualiteit stijgt gaat het ware zelf zich ontplooien waar de kwestsbaarheid zich in weet te neutraliseren.

Het brein heeft veel illusionaire gedachten, welke vaak door angst wordt besluierd en beperking geeft, gericht op oude emoties van het verleden en een gelukkige of rampzalige toekomst die nooit zal komen. We ZIJN zoals we denken ons te voelen, waarin we mogen kiezen wat we willen voelen. Pijn is HET GELUK om te mogen voelen! het is heerlijk om eens een deemoedige dag te hebben, waarin dat wat vast zat eruit kan komen en de ziel zich zuivert en vrijmaakt.